meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Alfabetisk
  Bransjer
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Dalpro


Dalpro AS
7250 MELANDSJØ
Tlf: 974 65 000

E-post: edvard@dalpro.no
Hjemmeside: www.dalpro.no
Åpningstider: Hverdager: 10.00 – 15.00
 

Viser vei tilbake til arbeidslivet

Vekstbedriften Dalpro AS har mange tilbud for deltakere i forskjellige livsfaser på vei tilbake til arbeidslivet på Hitra og Frøya. Her rustes de til å møte arbeidslivet gjennom diverse attføringstiltak, enten for å jobbe innad i bedriften eller på det ordinære arbeidsmarkedet.


På avdeling for gårdsmat hos Dalpro, foregår blant annet slakting og foredling av villsau og hjort. Produktene har blitt en suksess, både for kresne forbrukere og hotellnæringen. Fra venstre ser vi Alf Werner Sæternes, Knut Floor (arbeidsleder), Roger Hovdahl, Kristin Sæther, Sverre Johansen (avdelingsleder) og Sturla Arntsen.

Dalpro ble etablert i 1988 med arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede. På snekkeriavdelingen drives det småindustri med produksjon av blant annet veipinner, ved, hagemøbler og ikke minst sengebunner som leveres i hele Norge. Nå, etter mange års drift er utgangspunktet noe helt annet. Tilbudet hos Dalpro gjelder nå stort sett mennesker som er på omskolering, har møtt veggen, vært ute for en ulykke, vært satt ut av sykdom eller som rett og slett er der for å få kursing. Felles for de aller fleste er at de er på vei tilbake til det ordinære arbeidslivet, med Dalpro som hjelpende hånd i omstillingsfasen.

NAV er bedriftens oppdragsgiver og kjøper Dalpros tjenester. Her jobber 18 ordinære ansatte og rundt 70 deltakere med ulike forutsetninger. Noen har sin varige tilrettelagte arbeidsplass her på grunn av fysiske eller psykiske utfordringer, som for eksempel dårlig rygg.
- Tilpasset arbeidstid og oppgaver er i mange tilfeller nødvendig for at arbeidsvillige og ellers ressurssterke mennesker kan få bidra med sin arbeidskraft. Dette er med på å øke livskvaliteten deres, forteller daglig leder Edvard Ulvan.
Likevel er de fleste innom Dalpro og jobber i en tidsbegrenset periode på en av bedriftens avdelinger - før de igjen er på vei ut i det ordinære arbeidslivet.

Utenfor øyriket er det gårdsmaten som er best kjent. Deltakere og ansatte driver både slakteri og produksjon av kvalitetsprodukter av hjort og villsau. Det slaktes årlig cirka 200 hjort og rundt 1750 sauer.
- Vi har fått flere utmerkelser for våre spekeprodukter. De verdsettes også i hotellnæringen, i dagligvarebutikker på Hitra og Frøya, og blant andre kvalitetsbevisste kjøpmenn i Sør-Trøndelag, sier Edvard. Grand hotell i Oslo, Britannia hotell i Trondheim og Rica-kjeden, har i tillegg til lokale bevertningssteder i øyriket tatt produktene inn i varmen. Det er også mulig for publikum å sikre seg noen delikatesser fra utsalg i Hammerstaddalen, i butikkene, på Bondens marked i Trondheim, Trøndelag matfestival, Rennebumartnan og ulike lokale tilstelninger. Bedriften har store arealer de disponerer til oppdrett av disse dyrene, og det arrangeres også hjortesafari og utleie av jaktområder.

Gartneriet har eget utsalg og leverer også til butikker. Stemorsblomster og røde og hvite julestjerner er det publikum kjenner aller best, og mange tenker på gartneriet når Dalpro nevnes.
På Frøya ligger Dalpros vaskeri med flere store kunder i porteføljen. Kommunene, oppdrettsnæringen, reiselivsbedrifter og private benytter seg av disse tjenestene.
 Mange ansatte, deltakere og publikum oppfatter Dalpros slagordet som treffende:  ”Bedriften for inspirasjon og opplevelse”.

Her skaffer deltakere seg nyttig kompetanse og arbeidserfaring i vakre og inspirerende omgivelser.

Spekematen av villsau og hjort fra Dalpro gårdsmat, er ettertraktede produkter.

Vår- og sommerblomster dyrket i gartneriet.

De som arbeider i vaskeriet på Frøya sørger for rene klær og tellekanter.

I snekkeriet lages det litt av hvert, blant annet disse sengebunnene.

Reportasje: Hans.Petter.Gustavsen@kommunenvar.no 
• Ahs Maskin
• AKVA group
• Alfo
• Amadeus Frisør
• Ansnes Båtbyggeri
• Arnfinn Olsen
• Autosentrum
• Bergheim Blomster
• Boutique Helene
• Brannvern og bygningsservice
• BRH. Anleggsdrift
• Bygger’n Hitra
• Byggmester John Lervold
• Dalpro
• Eid Hyttefelt
• Elektro 1 Hitra og Frøya
• Elektro Team
• El-Konsult
• Fargerike - Hitra malerforretning
• Fillan Snekkerverksted
• Fjellvær Gjestegård
• Glass-Service A. Audestad
• Hestnes Offshore & Aquaservice
• Hitra Anleggservice
• Hitra Bygg & Betong
• Hitra Bygg & Snekkerservice
• Hitra Båthotell
• Hitra Kjøleservice
• Hitra kommune
• Hitra Kranservice
• Hitra leirskole
• Hitra Regnskap
• Hitra videregående skole
• HitraFisken
• Hitralaks
• HitraMat
• Hitrapallen
• Hitrarosa
• HT Byggservice
• Joker Dolmøy
• Joker Knarrlagsund
• KN Entreprenør
• Knarrlagsund Byggvare
• Knarrlagsund Slip og Mekk
• Kystbygg Hitra
• Kystplan
• Kaasbøll Boats
• Lerøy Midnor
• Marine Harvest
• Maskinentreprenør Kjell Reitan
• MX Sport Hitra
• Måsøval Settefisk
• Odontovet
• Pikene på Torget
• R.B. Byggservice
• Ragn-Sells avd. Frøya
• Regnskapsfokus
• Rørleggerteam
• Sparebank1 / Eiendomsmegler1
• Terje Lossius
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik