meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Alfabetisk
  Bransjer
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Hitra videregående skole


Hitra videregående skole
7240 HITRA
Telefon: 72 44 20 30

E-post: postmottak.hitra@stfk.no
Hjemmeside: www.hitra.vgs.no
 

En skole for alle

På Hitra videregående skole er det eleven som står i fokus. I tillegg til et bredt studietilbud legges det vekt på trivsel og tilgjengelighet overfor elevene. Dette gjenspeiles i de nasjonale elevundersøkelsene, der Hitra videregående skole har gjort det svært godt.


Hitra videregående skole legger vekt på trivsel, og en tur til Mørkdalstuva i flott vær bringer frem smilene.

Hitra videregående skole hadde sin første skoledag 22. august 1977. Den gangen var det kun to klasser, en med grunnkurs i allmennfag og en med grunnkurs i handel-og kontorfag. I dag er tilbudet betydelig utvidet, med i alt fem programområder, 150 elever og 35 ansatte. Inntaksområdet dekker foruten Hitra også Frøya, samt ytre deler av Snillfjord.

De fem utdanningsprogrammene som tilbys er studiespesialisering, elektrofag, bygg-og anleggsteknikk, helse- og sosialfag samt service og samferdsel. Videre var skolen tidlig ute med IKT, og ligger fremdeles i tet på dette området.

- Allerede i 2002 var vi i gang med trådløst nettverk på skolen. IKT er viktig, og vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Det er derfor avgjørende at elevene har gode kunnskaper og ferdigheter innenfor dette området, forteller rektor Per Ivar Christensen.

Han har over 30 år bak seg på Hitra videregående skole, og har vært lærer i 12 av dem. Gjennom alle disse årene har trivsel blant elever og lærere stått i høysetet, og arbeidet for å ivareta dette har båret frukter. Helt siden de første årene har skolen scoret svært høyt på nasjonale trivselsundersøkelser. På fylkesnivå ligger skolen i tet.

-Trivsel og godt samhold er et område det alltid satses på, både for elever og for ansatte. Dette henger nøye sammen med yteevnen. Trives man, vil man også gjøre en bedre jobb, sier Christensen.

For å kunne tilby et såpass bredt studietilbud som den gjør, har skolen i flere år hatt et utstrakt samarbeid med det lokale næringslivet.

- Kontakten med næringslivet har i mange år vært en viktig del av utdanninga. Nå er vi inne i en periode der vi videreutvikler elektrofag med tanke på utdanning av operatører innen vindkraft og havbruk. Prosjektet er unikt, både med tanke på den lokale tilpasningen og med tanke på å få ungdommen til å bli i regionen. Utdanning innen automasjon tilpasset havbruk, og energioperatør innen vindkraft er områder med stort behov for ny arbeidskraft de nærmeste årene, sier Christensen.

Klasseturer er en viktig del av årene i videregående skole. Her fra en tur til Athen. Fra venstre Sivert Grøntvedt, Idunn Ulvan, Børge Jørgensen, Tonje Selvåg, Henrik Kaald og Brage Størkersen. Foran ser vi Simen Eide.


Våren 2011  vant elevene på helse- og sosialfag Øyprisen, verdt 50 000 blanke kroner. Gjennom et samarbeid med stiftelsen "Livsglede for eldre" har elevene klare planer om tiltak for å glede kommunens eldre.

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no 
• Ahs Maskin
• AKVA group
• Alfo
• Amadeus Frisør
• Ansnes Båtbyggeri
• Arnfinn Olsen
• Autosentrum
• Bergheim Blomster
• Boutique Helene
• Brannvern og bygningsservice
• BRH. Anleggsdrift
• Bygger’n Hitra
• Byggmester John Lervold
• Dalpro
• Eid Hyttefelt
• Elektro 1 Hitra og Frøya
• Elektro Team
• El-Konsult
• Fargerike - Hitra malerforretning
• Fillan Snekkerverksted
• Fjellvær Gjestegård
• Glass-Service A. Audestad
• Hestnes Offshore & Aquaservice
• Hitra Anleggservice
• Hitra Bygg & Betong
• Hitra Bygg & Snekkerservice
• Hitra Båthotell
• Hitra Kjøleservice
• Hitra kommune
• Hitra Kranservice
• Hitra leirskole
• Hitra Regnskap
• Hitra videregående skole
• HitraFisken
• Hitralaks
• HitraMat
• Hitrapallen
• Hitrarosa
• HT Byggservice
• Joker Dolmøy
• Joker Knarrlagsund
• KN Entreprenør
• Knarrlagsund Byggvare
• Knarrlagsund Slip og Mekk
• Kystbygg Hitra
• Kystplan
• Kaasbøll Boats
• Lerøy Midnor
• Marine Harvest
• Maskinentreprenør Kjell Reitan
• MX Sport Hitra
• Måsøval Settefisk
• Odontovet
• Pikene på Torget
• R.B. Byggservice
• Ragn-Sells avd. Frøya
• Regnskapsfokus
• Rørleggerteam
• Sparebank1 / Eiendomsmegler1
• Terje Lossius
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik