meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Alfabetisk
  Bransjer
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Sparebank1 / Eiendomsmegler1


Sparebank1 / Eiendomsmegler1
7260 SISTRANDA
Tlf. personmarked: 07300
Bedriftsmarked: 07303
Eiendomsavdeling: 05250

E-post: Anders Gåsø
anders.gaso@smn.no 
irene.thorsoe@em1mn.no
Hjemmeside: www.smn.no
www.eiendomsmegler1.no
Åpningstider: Mandag - fredag 10.00-15.00


 

Med fokus på kundene

Sparebank1 SMN er regionens største finanskonsern. Sammen med datterselskapet Eiendomsmegler1 er konsernet også klar markedsleder på Frøya. Fra kontorlokalene  tilbys alt innen bank- og eiendomstjenester, solid forankret i høy grad av faglig kompetanse og lokalkunnskap.


Sparebank1 SMN/Eiendomsmegler1 på Frøya og Hitra har et tett samarbeid. Siden vi fikk problemer med å skaffe et fellesbilde av ansatte på Frøya før vi gikk i trykken, lar vi disse ansatte på Hitra representere Frøya. Fra venstre Anja Kjølsø, Eli Kaasbøll, Hege Selvåg, Irene Thorsøe, Robert Albriktsen og banksjef Turid Ursula Frengen. I nettversjonen vår finner du imidlertid etter hvert bilde av ansatte fra Frøya.

Sparebank1 SMN har solid og lang erfaring med kunder og bedrifter på Frøya og Hitra. Produktspekteret har endret seg med årene, men forretningsfilosofien er fremdeles den samme: Høyest mulig grad av kundetilfredshet.

Avdelinga på Frøya har i dag seks ansatte på personmarked og 2 i bedriftsmarked. Ved siden av Anders Gåsø og Robert Albriktsen, er det Knut Sandvik, Merete Madsvåg og nytilsatte Cecilie Bogø og Asbjørn Ervik som jobber i banken på Frøya. På bedriftsiden finner vi   Birger Lie (banksjef) og Liv Grethe Sivertsen. Banken har et variert produktspekter, som innen privatmarkedet blant annet dreier seg om finansiering, sparing, forsikring og betalingsformidling. På bedriftsmarkedet handler det gjerne om pensjon, forsikring, plassering av overskuddslikviditet samt elektronisk og manuell betalingsformidling.

Eiendomsmegler1 tar seg av det som har med formidling av hytter, hus,tomter og næringseiendom å gjøre. Selskapet har hele 70 prosent markedsandel på Frøya og Hitra.

Banksjef er Anders Gåsø, og han understreker at de har strenge krav til seg selv når det gjelder å være tilgjengelig.
- Kunden som går ut herfra, skal ha fått en såpass god opplevelse at han gjerne anbefaler oss videre til andre, sier Gåsø.

Tilbakemeldingene viser at kundene setter pris på at de finner både bank- og eiendomstjenester blant bankens tilbud. Faglig høy kompetanse samt lokal tilhørighet ser også ut til å være viktige faktorer for kundene. Sparebank1 SMN har flere generasjonskunder, og har bevisst tatt ekstra tak i ungdomssegmentet ved å bidra med midler fra lokale gavefond. Selskapet får omtrent 150 søknader i året, og har bidratt med rundt tre millioner kroner siden 2003.

- Vi vil gjerne at ungdommene skal flytte tilbake hit etter endt utdannelse. Derfor er det viktig for oss å pløye overskuddet ut i den regionen vi opererer i. Vi støtter derfor både kultur, idrett og næringsutvikling, og vi retter oss spesielt mot barn og unge. Det er jo de som er fremtiden, konkluderer Gåsø.

Robert Albriktsen er en av de rutinerte kunderådgiverne på personmarkedet, og har flyttet over fra avdelingen på Hitra til Frøya.


 

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no
• Ahs Maskin
• AKVA group
• Alfo
• Amadeus Frisør
• Ansnes Båtbyggeri
• Arnfinn Olsen
• Autosentrum
• Bergheim Blomster
• Boutique Helene
• Brannvern og bygningsservice
• BRH. Anleggsdrift
• Bygger’n Hitra
• Byggmester John Lervold
• Dalpro
• Eid Hyttefelt
• Elektro 1 Hitra og Frøya
• Elektro Team
• El-Konsult
• Fargerike - Hitra malerforretning
• Fillan Snekkerverksted
• Fjellvær Gjestegård
• Glass-Service A. Audestad
• Hestnes Offshore & Aquaservice
• Hitra Anleggservice
• Hitra Bygg & Betong
• Hitra Bygg & Snekkerservice
• Hitra Båthotell
• Hitra Kjøleservice
• Hitra kommune
• Hitra Kranservice
• Hitra leirskole
• Hitra Regnskap
• Hitra videregående skole
• HitraFisken
• Hitralaks
• HitraMat
• Hitrapallen
• Hitrarosa
• HT Byggservice
• Joker Dolmøy
• Joker Knarrlagsund
• KN Entreprenør
• Knarrlagsund Byggvare
• Knarrlagsund Slip og Mekk
• Kystbygg Hitra
• Kystplan
• Kaasbøll Boats
• Lerøy Midnor
• Marine Harvest
• Maskinentreprenør Kjell Reitan
• MX Sport Hitra
• Måsøval Settefisk
• Odontovet
• Pikene på Torget
• R.B. Byggservice
• Ragn-Sells avd. Frøya
• Regnskapsfokus
• Rørleggerteam
• Sparebank1 / Eiendomsmegler1
• Terje Lossius
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik