meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Alfabetisk
  Bransjer
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Lerøy Midnor


Lerøy Midnor AS

7247 HESTVIKA

Tlf: 72 46 50 00

Faks: 72 46 50 01

E-post: post@midnor.com

Hjemmeside: www.leroy.no
 

Fra rogn til foredlet vare

Lerøy Midnor AS produserer totalt 35 000 tonn sløyd laks i året. En tredjedel blir foredlet og ender opp som 200 000 lakseporsjoner hver dag. Nok til å holde hele Trondheims befolkning med middag. Mer enn 130 ansatte, en rekke ulike faggrupper og 14 nasjonaliteter har sitt daglige virke ved fabrikken. 


Produksjonen foregår ved høyautomatisert robotteknologi, og fabrikken har en avansert maskinpark. Det er bare seks av 130 ansatte som fortsatt bruker kniv. 

Det er mye kompetanse samlet bak de slitne veggene på fabrikklokalet til Lerøy Midnor i Hestvika. Mellom svaberg i enden av en smal landevei har det vokst frem en millionindustri som skaper levebrød for mang en innbygger i lokalsamfunnet på Hitra.

– Jobben her består i mye mer enn å skjære fisk. Vi har ansatte med utdannelse innen aquakultur, logistikk, elektro, automasjon og IT, for å nevne noen av de mellom 50 – 60 faggruppene som er representert ved fabrikken, forteller fabrikksjef Frode Arntsen.

 

Fabrikkbygningene er fra 1950-tallet, og fiskeindustrien i Hestvika har lang historie. Vi holder oss til å beskrive utviklingen fra 1998, da selskapet Astor fusjonerte med Midnor. Fem år senere, i 2003, gikk stafettpinnen videre da bergensbaserte Lerøy Seafood AS kjøpte opp Midnor.

– Det førte til en profesjonalisering av firmaet. Vi fikk et sentralt salgsapparat og mer spesialiserte produkter, forteller økonomisjef Arne Joar Sundet.

Flere oppdrettskonsesjoner ble kjøpt, og per i dag har Lerøy Midnor 30 konsesjoner, og både land- og sjøbaserte anlegg på Nordmøre. Anleggene ligger  Halsa, Aure, Frøya, Snilfjord, Hemne, Rissa og Agdenes og på Hitra.

– Den største utfordringen i dag er å få tilgang til arealer på sjøen. Vi er stadig på søken etter gode lokaliteter, men det er mange hensyn å ta. Alt fra lokale fiskere og hytteeiere til en hubro i fjellet, kan sette en stopper for utbyggingsplaner, forklarer Sundet.

 

Med tiden har Lerøy Midnor blitt en riktig så internasjonal arbeidsplass. Hele 14 nasjoner er representert ved bedriften, og man har utarbeidet en uttalt strategi for å legge forholdene til rette for gjestearbeiderne.

– Vi tar godt i mot de som kommer langveisfra for å jobbe hos oss. Vi er behjelpelige med å skaffe bopel, vi har utarbeidet informasjons- og velkomstmateriell på en rekke språk, og vi har norsk-kurstilbud, forteller personalsjef Wenke Jobotn.

Alle som jobber for Lerøy blir betraktet som ambassadører for bedriften, derfor legge man stor vekt på at konsernets verdier blir ivaretatt.  Men lavt sykefravær og stor søkertilgang tyder på at fabrikken har godt omdømme og er en god arbeidsplass.


Lerøy Midnor er sterke bidragsytere til lokalsamfunnet på flere måter. I gode år deler bedriften ut økonomiske midler til lag og foreninger i de kommunene bedriften har aktiviteter i. Midlene blir brukt som en startkapital eller en støtte som utløser midler fra andre instanser. 

– I år fordeler vi 2,5 millioner kroner til de åtte kommunene vi er etablert i. Fordelingen skjer etter en nøkkel basert på omsetning og sysselsetning i foregående år.  Dessuten får barnehagene i lokalsamfunnet gratis laks, sier Arntsen.

MÅlet er at kommunene skal bli et enda bedre sted å vokse opp og bo i for alle. Bedriften vet også å stille opp ved ulike arrangement. Hele 99 personer fra Lerøy Midnor deltok i Hitraløpet sist år, og 55 stilte i Tour de Frøya.

– Fysisk aktivitet gir spreke ansatte, som igjen gir gode resultater, sier Jobotn.

 

Driftsleder Arild Strøm er en av de som bidrar til at 35 000 tonn sløyd laks hvert år kan forlate slakteriet på Dolmøya som foredlet vare.

 

Lerøy Midnor produserer 200 000 lakseporsjoner i ulike størrelser og med ulike marinader hver dag. Det nyeste produktet – rett på grill – er det raskest økende vareslaget på Rema 1000.

 

Lerøy Midnor har fem settefiskanlegg og 30 konsesjoner for laks. Den største utfordringen er tilgang på areal og gode lokaliteter til sjøs.

 

Reportasje: Pia.Marie.Lerseth@kommunenvar.no 
• Ahs Maskin
• AKVA group
• Alfo
• Amadeus Frisør
• Ansnes Båtbyggeri
• Arnfinn Olsen
• Autosentrum
• Bergheim Blomster
• Boutique Helene
• Brannvern og bygningsservice
• BRH. Anleggsdrift
• Bygger’n Hitra
• Byggmester John Lervold
• Dalpro
• Eid Hyttefelt
• Elektro 1 Hitra og Frøya
• Elektro Team
• El-Konsult
• Fargerike - Hitra malerforretning
• Fillan Snekkerverksted
• Fjellvær Gjestegård
• Glass-Service A. Audestad
• Hestnes Offshore & Aquaservice
• Hitra Anleggservice
• Hitra Bygg & Betong
• Hitra Bygg & Snekkerservice
• Hitra Båthotell
• Hitra Kjøleservice
• Hitra kommune
• Hitra Kranservice
• Hitra leirskole
• Hitra Regnskap
• Hitra videregående skole
• HitraFisken
• Hitralaks
• HitraMat
• Hitrapallen
• Hitrarosa
• HT Byggservice
• Joker Dolmøy
• Joker Knarrlagsund
• KN Entreprenør
• Knarrlagsund Byggvare
• Knarrlagsund Slip og Mekk
• Kystbygg Hitra
• Kystplan
• Kaasbøll Boats
• Lerøy Midnor
• Marine Harvest
• Maskinentreprenør Kjell Reitan
• MX Sport Hitra
• Måsøval Settefisk
• Odontovet
• Pikene på Torget
• R.B. Byggservice
• Ragn-Sells avd. Frøya
• Regnskapsfokus
• Rørleggerteam
• Sparebank1 / Eiendomsmegler1
• Terje Lossius
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik